+3026220 24676
·
info@pm-law.gr
·
Δευτέρα - Παρασκευή 09:00-17:00
+3026220 24676
·
info@pm-law.gr
·
Δευτέρα - Παρασκευή 09:00-17:00

ΤΟΜΕΙΣ

Το δικηγορικό γραφείο & Τομείς

Το Δικηγορικό Γραφείο «Μάκης Παπαγιαννόπουλος-Μαγδαληνή Πλεμμένου & Συνεργάτες» ιδρύθηκε το 2004 στην Αμαλιάδα Ηλείας με στόχο την παροχή σύγχρονων νομικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου. Το Γραφείο μας δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς της μάχιμης δικηγορίας με ιδιαίτερη εξειδίκευση στο Ποινικό Δίκαιο, τα τροχαία ατυχήματα και το οικογενειακό δίκαιο.

Η καταγεγραμμένη εμπειρία μας σε υποθέσεις που άπτονται του ειδικού Ποινικού Νόμου περί ναρκωτικών, κακουργηματικών αξιοποίνων πράξεων κατά της ζωής, της γενετήσιας ελευθερίας και της ιδιοκτησίας, τροχαίων ατυχημάτων και οικογενειακού δικαίου αποτυπώνεται στη νομολογιακή μας φαρέτρα, η οποία σταθερά ενισχύεται με νέες αποφάσεις. Εργαζόμαστε συστηματικά με γνώμονα την απόλυτη ικανοποίηση των προσδοκιών των εντολέων μας, καλλιεργώντας μακροχρόνιες σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης.

Συγκεράζοντας την εξειδίκευση, τη συστηματική δουλειά και την κατανόηση του νομοθετικού και νομολογιακού τοπίου, το Γραφείο μας, με πρωτεύων στόχο την επιτυχή έκβαση των υποθέσεων, οδηγεί τους πελάτες μας με σταθερά βήματα στα μικρά και μεγάλα ζητήματα δικαίου που ανακύπτουν στην καθημερινότητά τους.

Έχοντας αναπτύξει ευρύτατο δίκτυο συνεργαζόμενων δικηγορικών γραφείων σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια και σε πόλεις του εξωτερικού διασφαλίζουμε με αυτό τον τρόπο τη δυνατότητα ανταπόκρισης στον χειρισμό υποθέσεων ενώπιον οιουδήποτε ελληνικού και αλλοδαπού Δικαστηρίου.

ΠΟΙΝΙΚO ΔIΚΑΙΟ

Στον τομέα του Ποινικού Δικαίου, το Δικηγορικό μας Γραφείο αναλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη νομική υποστήριξη των εντολέων μας σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας, τη σύνταξη εγκλήσεων-μηνυτήριων αναφορών, υπομνημάτων, την διεξοδική προετοιμασία των ποινικών φακέλων και την παράσταση στις προανακριτικές, ανακριτικές Αρχές και τα ποινικά δικαστήρια όλων των βαθμών δικαιοδοσίας (Πλημ/κεία, Εφετεία, Άρειο Πάγο).

Πιο συγκεκριμένα το γραφείο μας αναλαμβάνει την εκπροσώπηση σε εγκλήματα του κοινού Ποινικού Δικαίου, όπως είναι ενδεικτικά, τα εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας, της περιουσίας, περί τα υπομνήματα και το νόμισμα, ακάλυπτη επιταγή, κλοπή, υπεξαίρεση, ληστεία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, απάτη, πλαστογραφία, τα εγκλήματα κατά της ζωής και της γενετήσιας ελευθερίας ανθρωποκτονία, βιασμός, ασέλγεια κατά ανηλίκου, τις παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών, αλλά και οικονομικής φύσεως αδικήματα, φορολογικά εγκλήματα κ.α., εκπροσωπώντας τους εντολείς του, τόσο ως παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας- πολιτική αγωγή, όσο και ως συνήγορος υπεράσπισης, σε κάθε στάδιο της ποινικής διαδικασίας.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Το Δικηγορικό μας Γραφείο αναλαμβάνει κάθε είδους υπόθεση χρηματικής αποζημίωσης που απορρέει από τροχαίο ατύχημα (ψυχική οδύνη, υλικές ζημιές, σωματικές βλάβες), και εργατικό ατύχημα. Αναλαμβάνουμε εξ’ ολοκλήρου την δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση σας ενώπιον όλων των δικαστηρίων όλων των βαθμών δικαιοδοσίας χωρίς καμία οικονομική σας επιβάρυνση έως την πλήρη διεκπεραίωση της υποθέσεως σας. Σε συνεργασία με ειδικούς διαπιστευμένους πραγματογνώμονες προχωρούμε άμεσα στην νομική αξιολόγηση της υποθέσεώς σας, στην ανίχνευση του μηχανισμού σύγκρουσης των εμπλεκόμενων οχημάτων, στην ασφαλιστική κάλυψη του υπαίτιου οδηγού, στην εξακρίβωση των συνθηκών του ατυχήματος, στην αποδεικτική θεμελίωση της υπαιτιότητας του υπόχρεου και της ζημιάς του δικαιούχου, στοιχεία απαραίτητα για την επίτευξη της μεγαλύτερης κατά το δυνατόν αποζημίωσης από την ασφαλιστική εταιρεία ή το Επικουρικό Κεφάλαιο, εξώδικα ή δικαστικά.

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το Δικηγορικό μας Γραφείο παρέχει νομική υποστήριξη σε έναν ευαίσθητο τομέα δικαίου όπου η γνώση του νόμου είναι προαπαιτούμενο, δυστυχώς όμως δεν συνιστά και το μόνο προκειμένου να διευθετηθούν τα κάθε φορά αναφυόμενα και σχετικά ζητήματα.
Συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε ζητήματα σχετικά με:

Διαζύγιο

Επιμέλεια και διατροφή

Επικοινωνία και εν γένει σχέσεις μεταξύ γονέων και τέκνων.

Διαχωρισμός περιουσίας που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια της έγγαμης συμβίωσης.

Διευθέτηση στέγασης.

Διευθέτηση οικονομικών θεμάτων που προκύπτουν από τη διάσταση.

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

Στον ευρύτερο τομέα του Αστικού Δικαίου, το Δικηγορικό μας Γραφείο αναλαμβάνει διαφορές που ανακύπτουν από αστικές συμβάσεις (δανειακές, αγοραπωλησίες, δωρεές κλπ), υποθέσεις ευθύνης από αυτοκίνητα, μισθωτικές διαφορές (προστασία οικογενειακής και επαγγελματικής στέγης), οικογενειακές και κληρονομικές διαφορές, προστασία της νομής και της κυριότητας.

Στον τομέα των οφειλών οι υπηρεσίες που παρέχει το Δικηγορικό μας γραφείο εκτείνονται στην ολική κάλυψη του κύκλου είσπραξης οφειλών σε καθυστέρηση, χρηματοοικονομικής απαίτησης που δημιουργείται από επιχείρηση προς επιχείρηση, είτε ακόμα από ιδιώτες κλπ. από όλες τις κατηγορίες αξιογράφων και ενδεικτικά την έκδοση διαταγής πληρωμής από ακάλυπτη επιταγή, συναλλαγματική, τιμολόγια, αγωγή αποζημίωσης από αδικοπραξία ή αδικαιολόγητο πλουτισμό.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Στον τομέα του Εμπορικού Δικαίου, το Δικηγορικό μας Γραφείο αναλαμβάνει τη σύνταξη και επιμέλεια κάθε είδους εμπορικών συμβάσεων. Στον τομέα του εταιρικού δικαίου, το Δικηγορικό μας Γραφείο προσφέρει τις συμβουλευτικές του υπηρεσίες σε θέματα που αφορούν ολόκληρο τον κύκλο ζωής μιας επιχείρησης, από τη σύσταση και λειτουργία της έως τη λύση της, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της σύνταξης καταστατικών, πρακτικών Διοικητικών Συμβουλίων, Γενικών Συνελεύσεων κλπ.

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το Δικηγορικό μας Γραφείο παρέχει υπηρεσίες εργατικού δικαίου & νομικές συμβουλές σε εργαζόμενους/ες και τους/τις εκπροσωπούμε σε κάθε είδους διαφορά τους με τους εργοδότες. Είτε πρόκειται για παράνομη απόλυση είτε για αποζημίωση, δεδουλευμένα, υπερωρίες, τηλεργασία, άδειες, επιδόματα, δώρα, επίσχεση, εργατικό ατύχημα, παρενόχληση ή οποιοδήποτε άλλο εργασιακό ζήτημα. Το γραφείο μας εκπροσωπεί μαχητικά τους/τις εργαζόμενους/ες δικαστικά και εξωδικαστικά. Αναλαμβάνουμε εξ’ ολοκλήρου την δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση σας ενώπιον όλων των δικαστηρίων όλων των βαθμών δικαιοδοσίας χωρίς καμία οικονομική σας επιβάρυνση έως την πλήρη διεκπεραίωση της υποθέσεως σας.

Εμπραγματο Δικαιο

Στον τομέα του Εμπράγματου Δικαίου το Δικηγορικό μας Γραφείο αναλαμβάνει όλες τις υποθέσεις που σχετίζονται με την κυριότητα, νομή και κατοχή επί ακινήτων. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας παρέχουν τις εξής υπηρεσίες :

Έλεγχος Τίτλων ακινήτων για τυχόν πάσης φύσεως βαρών.

Υπηρεσίες για πωλήσεις και αγορές ακινήτων.

Έλεγχος νομιμότητας ακινήτου σε συνεργασία με συνεργαζόμενους μηχανικούς του Γραφείου μας.

Άρση προσημειώσεων – υποθηκών,

Πάσης φύσεως Συμβουλές για Επενδύσεις.

Αγωγές προσβολής ή διατάραξης της νομής.

Διεκδικητικές, αναγνωριστικές αγωγές.

Αιτήσεις – αγωγές για διόρθωση εγγραφών του Κτηματολογίου, αγνώστου ιδιοκτήτη κτλ.

Αιτήσεις – αγωγές για διόρθωση γεωμετρικών – χωρικών εγγραφών του Κτηματολογίου.

Ασφαλιστικά μέτρα νομής.

Αγωγές Διανομής ιδιοκτησιών εξ’ αδιαιρέτου περιουσιακών στοιχείων.

Το Δικηγορικό μας γραφείο παρέχει μια άρτια και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση σε συνεργασία με Συμβολαιογράφους, Δασολόγους και Μηχανικούς κάθε θέματος που σχετίζεται με το Εθνικό Κτηματολόγιο, με στόχο την προστασία της ακίνητης περιουσίας και την επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών. Το γραφείο μας αναλαμβάνει :

Σύνταξη δηλώσεων.

Υποβολή Ενστάσεων.

Εκπροσώπηση ενώπιον των επιτροπών Ενστάσεων – Σύνταξη φακέλου και Υπομνημάτων.

Αναγνώριση κυριότητας ακινήτου, διόρθωση εσφαλμένων αρχικών εγγραφών και διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων ακινήτων δικαστικώς.

Έλεγχο Κτηματολογικών Εγγραφών.

Υποβολή Αίτησης Διόρθωσης Προδήλου Σφάλματος.

ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

Το Δικηγορικό μας Γραφείο αναλαμβάνει υποθέσεις που έχουν ως αντικείμενο την εφαρμογή του Κώδικα Μετανάστευσης. Συγκεκριμένα παρέχονται νομικές υπηρεσίες για την ορθή πληροφόρηση του πολίτη τρίτης χώρας ή του πολίτη Ευρωπαϊκής ένωσης σχετικά με την δυνατότητα διαμονής του στην Ελλάδα καθώς και των μελών της οικογενείας του. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας παρέχουν τις εξής υπηρεσίες :

Αρχική χορήγηση οποιασδήποτε κατηγορίας άδειας διαμονής ακόμη και ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής συνεπεία προσωρινής δικαστικής προστασίας,

Ανανέωσης οποιασδήποτε κατηγορίας άδειας διαμονής ακόμη και ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής συνεπεία προσωρινής δικαστικής προστασίας,

Αιτήσεις προς διαγραφή διοικητικών και δικαστικών απελάσεων,

Αιτήσεις προς χορήγηση θεώρηση εισόδου λόγω οικογενειακής επανένωσης,

Διαδικασία χορήγηση θεώρηση εισόδου – Golden Visa για την απόκτηση άδειας διαμονής μόνιμου επενδυτή.

Αντιρρήσεις κατά της διοικητικής κράτησης λόγω έλλειψης νομιμοποιητικών εγγράφων στην χώρα ή λήξης και ανάκλησης αυτών ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Πρωτοδικείου – δικαστηρίου το οποίο είναι πάντοτε αυτό του τόπου κράτησης του πολίτη τρίτης χώρας ή πολίτη Ε.Ε. (Προεδρική Διαδικασία).

Αίτηση Ακυρώσεως, Αίτηση Αναστολή και με αίτημα προσωρινής διαταγής,  ενώπιον του αρμοδίου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου ή Εφετείου, στις εξής περιπτώσεις: α) στην περίπτωση απορριπτικής απόφασης προς χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαμονής, β) στην περίπτωση ανάκλησης απόφασης ανάκλησης ισχύουσας άδειας διαμονής και γ) στην περίπτωση έκδοσης απόφασης επιστροφής. Αρμόδια δικαστήρια στην ανωτέρω περίπτωση είναι αυτά της έδρας της δημόσια υπηρεσίας ή Υπουργείου ή Αστυνομικής αρχής που εξέδωσε την σχετική απόφασης.

Διαδικασία αναγνώρισης αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων στην Ελλάδα,

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΟΛΙΤΩΝ – ΔΗΜΟΣΙΟΥ

 Το Δικηγορικό μας Γραφείο προσφέρει τις υπηρεσίες του σε πάσης φύσεως διοικητικές διαφορές που τυχόν ανακύψουν μεταξύ των πολιτών και της Δημόσιας Διοίκησης σε κάθε έκφανσή της, όπως ενδεικτικά Ν.Π.Δ.Δ., Δημόσιες Υπηρεσίες, Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης κλπ. Ειδικότερα, αναλαμβάνουμε :

Εκπροσώπηση ενώπιον αρμοδίων Δικαστηρίωνσε υποθέσεις ακυρωτικών διαφορών και διαφορών ουσίας.

Κοινωνικοασφαλιστικό  δίκαιο. Συμβουλευτική υποστήριξη, σύνταξη δικογράφων, εκπροσώπηση ενώπιον Δικαστηρίων και αρμοδίων Αρχών.

Διαφορές  δημοτικών τελών και φόρων. Σύνταξη και κατάθεση δικογράφων  και  εκπροσώπηση ενώπιον Δικαστηρίων και Αρχών.

Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις. Σύνταξη και κατάθεση δικογράφων και  εκπροσώπηση ενώπιον Δικαστηρίων και Αρχών.

Πράξεις εφαρμογής.  Εκπροσώπηση σε διαφορές που ανακύπτουν ενώπιον Δικαστηρίων και Αρχών.

Φορολογικές διαφορές. Συμβουλευτική υποστήριξη και εκπροσώπηση ενώπιον Δικαστηρίων και Αρχών.

Δημόσιοι διαγωνισμοί. Υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και εκπροσώπηση  ενώπιον Δικαστηρίων και Αρχών.

Υποθέσεις Εκκλησιαστικού δικαίου. Υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και εκπροσώπησης  ενώπιον Δικαστηρίων και Αρχών σε  διαφορές  Διοικητικού δικαίου Ενοριών, Μητροπόλεων, Μονών.

Σύνταξη και κατάθεση κάθε σχετικού με όλες τις ανωτέρω διαφορές ενδίκου μέσου και βοηθήματος, όπως π.χ αναιρέσεων, εφέσεων, ανακοπών ερημοδικίας, αγωγών.